UNIC Podrška - Helpdesk

Služba za korisničku podršku UNIC-a Univerziteta u Kragujevcu pruža korisnicima i lokalnim administratorima osnovne informacije, prihvata prijavu problema i pruža tehničku pomoć pri rešavanju problema. Delokrug rada Helpdesk službe su problemi na internet linkovima, na linkovima ka pojedinačnim institucijama i na korisničkim servisima (DNS, mail, proxy, eduroam, web i sl.)

image

Ko se može obratiti službi?

Helpdesk službu mogu kontaktirati samo lica koja su od strane AMRES članice zadužena za informacione i komunikacione tehnologije (mrežni i sistem administratori).

Helpdesk služba ne odgovara na prijave pojedinačnih zaposlenih u institucijama, već ih upućuje da problem prijave administratoru mreže u datoj instituciji. Izuzetak su slučajevi prijava problema na individualnim servisima kao što su e-mail i GSuite.

Probleme koji nastaju u okviru lokalne računarske mreže pojedinih institucija ili na individualnim računarima korisnika, korisnici treba da prijave administratoru mreže u datoj instituciji.

Kontakt

Internet: https://helpdesk.unic.kg.ac.rs

E-mail: helpdesk@kg.ac.rs

Login za zaposlene UNIC-a: https://helpdesk.unic.kg.ac.rs/scp

Telefon: 034/335-709

Adresa: Sestre Janjić 6, 34000 Kragujevac

Radno vreme

Radno vreme Helpdesk službe radnim danom od 7 do 19 sati. U slučaju potrebe za prijavom problema van radnog vremena Helpdesk službe u UNIC-u, korisnik može problem prijaviti Centralnoj Helpdesk službi u RCUB-u.